Merkezi Yerleştirme Puanıyla (MYP) Yatay Geçiş

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin “Ek Madde 1”  hükümleri çerçevesinde yapılır.

2022 yılı için ODTÜ Merkezi Yerleştirme Puanıyla(MYP) Yatay Geçiş başvuru tarihleri 1-15 Ağustos olarak belirlenmiştir (her yıl değişiklik gösterebilir).

1) MYP ile yatay geçiş, öğrencilerin bir yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanının geçmek istediği programın o yıldaki puanına eşit olması ya da yüksek olması koşuluyla yapılabilmektedir. Bu yatay geçiş üniversite içi yapılabileceği gibi farklı iki üniversite arasında da yapılabilmektedir. Ayrıca MYP 4. sınıfa kadar yapılabilmektedir.

Örneğin 2021 yılında A üniversitesindeki İşletme programına 455 puan ile giren kişi, B üniversitesindeki taban puanı 440 olan Ekonomi bölümüne yatay geçiş yapabilmektedir (puan karşılaştırması yapılırken üniversiteye girilen ilk yıl baz alınır).

2) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş için geçilecek üniversitede yerleşilen ilk üniversitedeki bölüm ya da alan olma zorunluluğu yoktur. Örneğin bir kişi Eşit Ağırlık alanından A üniversitesine yerleşmiş ise B üniversitesinde Sözel alandan yerleşebilmektedir ( Yerleşilen yıldaki bölümün taban puanı dikkate alınarak!) Ya da Makine Mühendisliği okuyan biri puanı yetmesi dahilinde Endüstri Mühendisliğine yerleşebilmektedir.

3) Merkezi yerleştirme puanıyla yapılan yatay geçişte kontenjanlar, yerleşilen yıldaki programın genel kontenjanının %30’u kadardır. Örneğin yerleşilen yılda ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 80 kişilik bir kontenjana sahip ise bu bölüm için 24 kişilik ek madde 1 ile yapılan yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır (üniversiteye yerleşilen yıl baz alınır).

4) MYP için not ortalamasının bir önemi yoktur, sadece merkezi yerleştirme puanına bakılır.

5) Türkçe ya da %30 İngilizce programdan %100 İngilizce bir programa yatay geçiş yapacak kişilerin dil yeterliliklerini belgelemesi gereklidir. Eğer belgeleyemezlerse hazırlık okuma hakları bulunmaktadır. Bunun için bazı koşullar bulunmaktadır:

  • Eğitim dili Türkçe ya da kısmen yabancı dilde (%30 İngilizce) eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden aynı bölüme başvuru yapan adaylara; kayıtlı olduğu üniversitede bir yıl hazırlık eğitimi almış ise bir yıl, hiç hazırlık eğitimi almamış ise iki yıl hazırlık okuma hakkı verilir. Sınıfı iki ve üzeri olan adaylara hazırlık okuma hakkı verilmez, ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen dil belgelerinden birinin sunulması zorunludur.
  • Eğitim dili Türkçe ya da kısmen yabancı dilde (%30 İngilizce) eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden farklı bölüme başvuru yapan adaylara; kayıtlı olduğu üniversitede daha önce bir yıl hazırlık eğitimi almış ise bir yıl hazırlık, hiç hazırlık eğitimi almamış ise iki yıl hazırlık okuma hakkı verilir.
  • Eğitim dili %100 İngilizce ve/veya diğer dillerle (Fransızca, Almanca, vb.) eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından geçişte adaylara kayıtlı olduğu üniversitede, daha önce bir yıl hazırlık eğitimi almış ise bir yıl hazırlık, hiç hazırlık eğitimi almamış ise iki yıl hazırlık okuma hakkı verilir. Sınıfı iki ve üzeri olan adaylara hazırlık okuma hakkı verilmez, ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen dil belgelerinden birinin sunulması zorunludur.

ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen dil sınavları:
http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

6) Yatay geçiş yapılan bölümler arasında ders saydırma işlemleri(intibak) için belirli koşullar vardır. Bunlar üniversiteden üniversiteye değişmektedir. ODTÜ için intibak işlemlerinin usulü:

  • ODTÜ içinden Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş kabuller için öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar, öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.
  • ODTÜ dışından Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları derslerin not karşılıkları, öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır.

7) Türkçe bir programdan İngilizce ya da diğer dillerde eğitim veren bir programa yapılan yatay geçişte kurumlar dersleri eşdeğer bulmayabilir. Bu, üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.

Not: MYP sadece bir kez yapılabilmektedir ancak yatay geçiş yapılan kurumdan sonrasında tekrar eski kuruma dönülebilmektedir.

ODTÜ MYP ile yapılacak yatay geçişler için bağlantı adresindeki belgeleri talep etmektedir. Belgeler elden ya da kargo ile Öğrenci İşlerine teslim edilmektedir.
https://oidb.metu.edu.tr/merkezi-yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Not: MYP için bazı usuller ve belgeler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Yatay geçiş işlemleri için iki üniversiteye de uğramak gerekebilir.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: