IS100 Dersi Online mı?

IS100 bazı istisnalar dışında her bölümün aldığı zorunlu bir çevrimiçi (asenkron) derstir. Bu dersin amacı, tüm ODTÜ öğrencilerine temel bilişim teknolojileri kavram ve uygulamalarını tanıtmak ve onları hem bilgisayar hem de bilgi okuryazarı yapmaktır.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: