Ek Madde 2 Kapsamında Yatay Geçiş

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 2”  hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bu kapsamda;

  • Suriye ve Mısır’da eğitim gören TC vatandaşları ile bu ülkedeki yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Yemen’de eğitim gören TC vatandaşları,

başvuru yapabilecektir.

1)  2022 yılı için ODTÜ Ek Madde 2 ile Yatay Geçiş başvuru tarihleri 1-15 Ağustos olarak belirlenmiştir (her yıl değişiklik gösterebilir).

2)  ODTÜ MYP ile yapılacak yatay geçişler için bağlantı adresindeki belgeleri talep etmektedir. Belgeler elden ya da kargo ile Öğrenci İşlerine teslim edilmektedir. https://oidb.metu.edu.tr/merkezi-yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

 3) İngilizce yeterlik belgesinin başvuru sırasında sunulması zorunludur. ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen dil sınavları: http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

4)  Yatay geçiş yapılan bölümler arasında ders saydırma işlemleri(intibak) için belirli koşullar vardır. Bunlar üniversiteden üniversiteye değişmektedir. ODTÜ için intibak işlemlerinin usulü:

Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları derslerin not karşılıkları, öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır.

 

Not: MYP için bazı usuller ve belgeler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Yatay geçiş işlemleri için iki üniversiteye de uğramak gerekebilir.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: