IS100 Muafiyet Sınavı

IS100 yeterlilik (muafiyet) sınavı yılda 3 kez (Eylül, Şubat ve Mayıs) yapılır. Fakat öğrenciler sınav tarihlerini ve saatini seçemez. Çoğunlukla akademik yıl başlamadan bu sınava girilerek dersten muaf olunur. Sınavı geçmek için 100 üzerinden 60 almak yeterlidir. Eğer öğrenci dönem içerisinde dersi alıp başarısız olursa (ödevleri yapmazsa ya da sınavlardan yeterli notu alamazsa) muafiyet (yeterlilik) sınavına giremez, sonraki dönem tekrar dersi alır.

2022-2023 eğitim döneminde ilk IS100 muafiyet sınavı 25 Eylül’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim Fakültesi’ndeki, Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki tüm bölümler ile Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri Şubat ayında yeterlilik sınavına girerler.

IS100 muafiyet sınavı genel bilgisayar becerilerini içeren fazla zor olmayan bir sınavdır.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: