Yan Dal Nedir?

Yan dal temel anlamda bir uzmanlaşma programıdır. Yan dal programına kayıt olan öğrenciler belirli bir konuda sınırlı sayıda ders alıp, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikasını edinirler. Örnek verecek olursak, bir öğrenci makina mühendisliği lisans programını ve mekatronik yan dal programını tamamlarsa, makina mühendisliği diploması ve mekatronik yan dal sertifikası ile mezun olmuş olur. Bu sertifika öğrencinin mekatronik alanında da yetkin olduğunu gösterdiği için, öğrenciye iş hayatında veya ilgili alanda yapacağı lisansüstü çalışmalarda katkı sağlayabilir.

Okulumuzda birçok bölüm birden fazla yan dal program açmaktadır. Detaylı liste için http://oidb.metu.edu.tr/tr/yan-dal-ve-cift-ana-dal-programlari adresini inceleyebilirsiniz.

Yan dal programına katılabilmek için basit kuralları listelemek gerekirse;

  • Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması,
  • Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında olması,

Detaylı bilgilere https://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi adresinden ulaşılabilir.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: