IS100 Dersi Zorunlu Mu?

Dersin belirli bir ders saati yoktur, tüm ödevler, midtermler ve final online olarak yapılır. 0 kredili olsa dahi öğrenciler bu dersi geçmeden mezun olamazlar. ECE,ESE, FLE VE CEIT, CHED, MHED ve PHED bölümleri IS100 dersinden muaftır.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: