ODTÜ Toplulukları

ODTÜ Kitap Topluluğu

ODTÜ Kitap Topluluğu, 1997’de ODTÜ öğrencileri tarafından ODTÜ’de okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve edebiyatla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.

Topluluğumuzun amacı ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu okuyan, düşünen, tartışan ve kendi başına sağlıklı kararlar verebilen nesillerin yetişmesi için kitap okumayı teşvik ederek; bilinçli kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek, okumaya ilgi duyan insanları bir araya getirmek ve aradaki iletişimi sağlamayı hedeflemekte olan bir öğrenci topluluğu olmaktır.

Bu amaçlar kapsamında yaptığımız etkinlikler;

  • kitap değerlendirmeleri (kitap kritikleri),
  • söyleşiler,
  • yazar-okur buluşmaları,
  • imza günleri,
  • edebiyat uyarlaması filmlerin ve tiyatroların gösterimleri,
  • KİTABÜS isimli kütüphane projesi,
  • edebiyat sohbetleri,
  • geziler,
  • edebiyat dergisi,
  • ve diğer topluluklarla birlikte ortak etkinliklerdir.

Etkinliklerimizi biraz daha açalım 👇

Edebiyat Dergisi : CEVİZİÇİ adında bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Bu dergi ile ODTÜ öğrencilerinin edebi nitelik taşıyan eserlere aşinalık kazanmasını ve edebi eserler üretmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eserleri Türk Dili Bölümündeki hocalarımız ile beraber inceliyoruz. ODTÜ Kitap Topluluğu olarak edebiyatı sadece tüketen değil onu üretip üzerine düşünen bir nesil oluşturmayı ve bu alışkanlığı gençliğe kazandırmayı hedefliyoruz. Ceviziçi dergisi Eylül 2020’den beri online olarak devam ediyor!

Kitap Kritikleri: İki haftada bir önceden seçtiğimiz kitapların değerlendirmelerini yapıyor, okunan kitabı farklı bakış açıları ile birlikte irdeleyerek kitaptan daha fazla kazanım elde etmek için çabalıyoruz. Kitabı okuyan insanların kültürel etkileşimleri ve görüş alışverişine katkıda bulunmasıyla zengin bir ortam oluşturuyoruz. Bunun haricinde iki haftalık süreçlerde okunan kitaplar ile düzenli bir okuma alışkanlığı kazanıyoruz. Kitapları, dönem başındaki ilk etkinliğe katılanların önerilerinden hazırlanan bir listeden, genel kurul üyelerinin oylarıyla, farklı türlerden olmalarına özen göstererek seçiyoruz. Bu düzenle bir dönemde yaklaşık 5-6 kitap okuyabiliyoruz. Kitap kritiklerimizi uzaktan öğretim döneminde de online olarak devam ettiriyoruz.

Kitabüs: KİTABÜS isimli projemiz ise ihtiyacı olan okullara bizzat giderek kütüphane kurduğumuz, çocuklar ile iletişime geçerek onların da okuma alışkanlığı kazanmasına olanak sağlayan, hem örnek olup hem de geleceğe umut taşıdığımız bir etkinliktir. Geçtiğimiz senelerde; Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Ordu ve Antalya’da kütüphaneler kurduk. Uzaktan öğretim döneminde ise bağış almaya devam edip hem gelecek Kitabüsler için kitaplar biriktirecek hem de okulların online görüşmelerine katılıp çocuklarla etkileşimde kalmak için etkinlikler düzenledik. Online dönemde biz gidemesek de çocuklara kitaplar göndermeye devam ettik,  Gaziantep’e ve Şanlıurfa’ya kitaplar gönderdik. 

Ortak Etkinlikler: Başka topluluklar ile yaptığımız ortak etkinliklerimizde de farklı ilgi alanlarına sahip insanları bir araya getirerek daha fazla kişiye hitap eden ve daha çok ortak paydada buluşturan, edebiyata teşvik eden etkinlikler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 

Söyleşiler: Düzenlenen söyleşilerde yazarlarımız ile okurları bir araya getirerek yazar ve öğrencilerin fikirlerini özgür, rahat bir iklimde paylaşabileceği ortamlar oluşturmak için çaba harcıyoruz. Bir meslek olarak yazarlığı ve kitaplara dair soruların cevaplanmasını, yazar ve okurluk arasındaki kıymetli ilişkinin pekişmesi için aracı olmayı hedeflediğimiz bu yazar-okur buluşmalarının sonu imza günü olarak neticeleniyor.

Geziler: Aynı zamanda kitap fuarı gezisi, tiyatro oyunları gibi toplu yapılan etkinliklerle de sosyal ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Okumayı seven insanların birbirlerine yapacağı tavsiyeler ve fikir paylaşımları için ortamlar hazırlıyoruz.

Kuruluş Tarihi

1997

Resmi Topluluk

Kültür İşleri Müdürlüğüne Bağlı

Topluluk Odası

Topluluk Barakaları

Twitter

@kitaptoplulugu

Youtube

/odtukitaptoplulugu

Instagram

@odtukitaptoplulugu

Medium

/odtü-kitap-topluluğu

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: